Делегацияләрнең (атлетлар һәм рәсми затлар) теркәлүе

Теркәлү онлайн режимда Special Olympics Inc. регламентлаштырган SO Connect системасы аша башкарыла. Офлайн теркәлү булмаячак.

Теркәлү срогы

15 март 2021 – 15 сентябрь 2021

Делегациянең барлык әгъзаларын теркәү белән бер җаваплы зат (теркәүче контакт) шөгыльләнә.

Логин һәм пароль, шулай системада эшләү буенча инструкция теркәүче контактның электрон адресына җибәрелә. Теркәлүгә кагылышлы мәгълүматлы хатны төбәк өчен җавап бирүче GRT (Global Registration Team) координаторы җибәрә.

Әгәр сез теркәүче контакт икәнсез, ләкин системага керү өчен логин һәм пароль алмагансыз икән, Delegation.Services@sokazan2022.com электрон адресына мөрәҗәгать итегез.

БЕЙДЖЛАРНЫ АЛУ

Аккредитация үзәгенең урнашу урыны һәм эш графигы турындагы мәгълүмат теркәлү процессы тәмамланганнан соң биреләчәк. Сайттагы яңарышларны күзәтеп барыгыз.

Бейджлар SO Connect системасында вакытында һәм уңышлы итеп теркәлгәннән соң бирелә.

Бүлешергә